Historia

Druhá slovenská výprava

Onedlho sa však predstavitelia slovenského národného odboja chytili novej slamky. Po novom zostrení vzťahov medzi uhorskou vládou a viedenským dvorom a po novom prísľube ponovníka, že prizná rovnaké práva všetkým národom monarchie, uskutočnilo sa...

Slovenské povstanie proti maďarskej vláde

Maďarská vláda Žiadosti slovenského národa ostro odmietla ako „neslýchaný komunizmus“. Krajinský sudca Ľudovít Benický reagoval vydaním zatykača na Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu a Ľudovíta Štúra s tým, že „kto nadzmínených buričov lapí...

Žiadosti slovenského národa

Na ľudových zhromaždeniach v prvej polovici roka 1848, najmä na západnom Slovensku, spájali požiadavky sociálne s národnými. Tak to bolo na zhromaždeniach v Myjave, vo Vrbovciach a hlavne v Brezovej, kde 28. apríla 1848...

1. SLOVÁCI V ROKOCH REVOLÚCIE 1848 – 1849

Revolučná vlna, korá sa od prvých dní roku 1848 začala valiť Európou, nemohla nezasiahnuť triednymi a národnostnými konfliktmi habsburskú monarchiu. Tá sa začala otriasať vo svojich základoch. Marcové revolúčne búrky vo Viedni, ktoré zmietli...

Rok 1848

Je treba konštatovať, že rok 1848 sa stal rokom revolúcií vo viacerých krajinách Európy. Začalo sa to v januári 1848 na Sicílii a odtiaľ sa revolúcia rozšírila na Francúzsko. Tamojší obyvatelia boli sklamaní politikou...

Rok 1848

Je treba konštatovať, že rok 1848 sa stal rokom revolúcií vo viacerých krajinách Európy. Začalo sa to v januári 1848 na Sicílii a odtiaľ sa revolúcia rozšírila na Francúzsko. Tamojší obyvatelia boli sklamaní politikou...

V roku 1806

. V roku 1806 ovládol Neapolsko. Mal v úmysle vytvoriť v Európe vládnucu dynastiu Bonapartovcov. V roku 1807 zabral Portugalsko a o rok nato Španielsko. Španielsko sa potom od francúzska oslobodilo až v roku...

Zdroje

Šindelář, B. : Hon na čarodějnice. Západní a střední Evropa v 16. – 17. století. Praha 1986, Nakladateľstvo Svoboda. 253 strán.Judák, V. : Inkvizícia I. In: Historická revue 4/2003, roč. XIV., s. 14 –...

Napoleon a jeho výboje.

Vynikajúci vojvoda, štátnik, dobyvateľ Európy sa narodil 15. 8. 1769 na Korzike. Absolvoval vojenskú školu a stal sa nadporučíkom delostrelectva. Vo veku 24 rokov sa stal brigádnym generálom. Vo veku 30 rokov sa oženil...