Historia

Rovnoprávnosť čechov

Rovnoprávnosť čechov a slovákov upravoval prísny centralistický model politického a hospodárskeho spravovania štátu a v septembri 1948 sa KSS zmenila na územnú organizáciu KSČ, čím stratila samostatnosť rozhodovania. V rámci reformy správy sa na...

Pred voľbami

Pred voľbami, ktoré sa v novej ČSR odohrali 26. mája 1946 boli v Čechách najsilnejší komunisti a na Slovensku zasa demokrati. Z dôvodu posilnenia pozícií komunistov Husák navrhoval, aby tí členovia bývalej HSĽS ktorí...

Nová vláda

Nová vláda musela riešiť problémy obnovy hospodárstva, národnostné otázky a národnostné problémy. Hospodárstvo dosahovalo len 36% z predvojnového výkonu a tak bola zavedená pracovná povinnosť pre mužov od 16 do 55 a ženy od...

Československo po roku 1945

Po vojne opäť medzi emigrantmi zvíťazila myšlienka Československa. Slovenskí politici ale chceli, aby pozícia oboch národov v štáte bola rovnocennejšia. Komunisti chceli, aby štát bol budovaný poľa ZSSR. Beneš chcel zachovať maximum z predvojnového...

V roku 1950

V roku 1950 bolo vytvorené ministerstvo národnej bezpečnosti, ktoré viedol Ladislav Kopřiva a po ňom Karel Bacílek. O likvidáciu sudcovskej nezávislosti sa postarali ministri spravodlivosti Alexej Čepička a Štefan Rais.Najmä v 50 – tych...

Osnovy rozhodnutí SNR

Osnovy rozhodnutí SNR Kríza vo vláde vzniknutej po voľbách 1946 sa naplno začala prejavovať začiatkom februára 1948. Jej dôvod boli kroky ministra vnútra Václava Noseka, ktorý začal do policajného zboru dosadzovať komunistov. Pravicové strany...

Od mája do októbra

Od mája do októbra mal úlohu zákonodárcu plniť Beneš, vydávaním dekrétov, ktoré potom dočasné zhromaždenie ratifikovalo a získali povahu zákonov. 3 apríla priletel do KE Beneš a 5 apríla 1945 pricestovala so svojim programom...

Československo po roku 1945

Po vojne opäť medzi emigrantmi zvíťazila myšlienka Československa. Slovenskí politici ale chceli, aby pozícia oboch národov v štáte bola rovnocennejšia. Komunisti chceli, aby štát bol budovaný poľa ZSSR. Beneš chcel zachovať maximum z predvojnového...

Zahraničnú pomoc

Zahraničnú pomoc na potraviny a lieky poskytla asi vo výške 13 miliárd ČS korún organizácia spojených národov pre pomoc a obnovu UNRRA. Veľmi bolestivým krokom vlády bola aj menová reforma. Okrem toho, že v...

13. 12. 1943

Aj preto 13. 12. 1943 podpísal ČS – ZSSR spojeneckú zmluvu, lebo dúfal, že po vojne sa ZSSR a západ budú vzájomne približovať. Už tu však náš budúci štát priblížil k totalite. Pripustil tak...