Historia

Francúzsky tlak

Francúzsky tlak a odhodlanosť už nemohol zastaviť v raste ani neradostný osud Jany. Tú zajali na bojisku Burgunďania. Teda spojenci Anglicka od spomínanej dohody ešte dauphina s Henrichom V. Vojvoda z Bedfordu kúpil Janu...

K vojne sa schyľuje

Túto skutočnosť Anglicko stravovalo len veľmi ťažko. Situácia sa zhoršovala na všetkých úrovniach. Prehlbovala sa vnútropolitická kríza, najmä z dôvodu straty území vo Francúzsku. Stále veľká anglická armáda nebola financovaná. O svoj príjem a...

Henrich IV

S Henrichom IV. mal spoločnú jednu vec a tou bolo šťastie. Pochopiteľne v inom ako on. Ako uznávaný kráľ Anglicka a hrdina zaútočil na Francúzsko. Presnejšie na prístav Harfleur v roku 1415. Jeho armáda...

Vojna dvoch ruží

Príčiny vojny Skrátene sa dá povedať, že vznikla kvôli zložitej situácii, ktorú zapríčinila porážka v Storočnej vojne ( 1337 – 1453 ). Ale jej skutočné príčiny siahajú o desiatky rokov dozadu. Teda pokúsim sa...

Rok 867

Preto sa v roku 867 vybrali do Ríma. Keď prišli do Benátok vo verejných diskusiách obhajovali sloviensku liturgiu proti 3-jazyčníkom. Aj keď ich do Ríma pozval pápež Mikuláš I. prijal ich nový pápež Hadrián...

Vláda Rastislava

O vláde jeho synovca Rastislava už vieme viac. Spočiatku udržiaval s Frankami dobré vzťahy. Budoval však systém opevnených hradísk, ktoré mali ríšu ochrániť v prípade útoku Franskej ríše. Podporoval odboj markgrófa Ratboda proti Ľudovítovi...

Veľká Morava

Bola najväčším a najvýznamnejším štátom západných Slovanov v rannom feudalizme. Rozprestierala sa na území Slovenska, Čiech, Poľska a Nemecka. Jej jadro sa nachádzalo na území Moravy a západného Slovenska. Názov Veľká Morava zaviedol byzantský...

Zlepšil postavenie židov

Zlepšil postavenie židov (mohli dávať deti na štúdiá, kupovať domy, museli však prijať nové nemecké priezviská. Cirkev mala podľa neho slúžiť štátu, a preto zrušil tretinu kláštorov, ktoré neopatrovali chorých (išlo asi o tretinu)...

Byzantská ríša

Byzantská ríša obsadila Bulharsko. 869 – vojna Franskej ríše proti všetkým Slovanom. Prvý krát tu vystupuje Rastislavov synovec Svätopluk. Opäť nerozhodný výsledok vojny – akurát spustošená krajina. Bolo uzavreté prímerie na VM. Veľká Morava...