Historia

František Majoch

František Majoch bol jedným z aktívnych účastníkov pamätného zhromaždenia na ňaršanskej (ražňanskej) fare dňa 17. decembra 1918 za spoločný štát ČSR, na jeho podporu. Ale už aj predtým, dňa 6. decembra 1918 smelo vystúpil...

AKTIVITY A OBETA KŇAZA FRANTIŠKA MAJOCHA

Aj po ukončení pobytu vojsk maďarských bolševikov na území východného Slovenska formovanie štátnej správy nového štátu ČSR napredovalo len s veľkými ťažkosťami. Maďarskí úradnici, ktorí doposiaľ pôsobili v štátnej správe, sa nedokázali zmieriť s...

10. júna 1919

V dôsledku rýchleho postupu maďarských bolševických vojsk na území Slovenska v Maďarsku sa stupňovalo nadšenie z tohto vývoja, a preto už dňa 10. júna 1919 prišla do Košíc delegácia maďarskej vlády z Pešti na...

Zložitá situácia v Košiciach

Zložitá situácia bola aj v Košiciach. Tu sa maďarská mestská správa snažila s nasadením maďarského vojska zabrániť vstup vojskám ČSR na územie mesta Košíc. Lenže v meste nastal všeobecný zmätok a v jeho dôsledku...

Zhromaždenie

Zhromaždenie otvoril kňaz zo susednej farnosti v Hermanovciach František Majoch. Za predsedu zhromaždenia zvolili prítomní miestneho farára Štefana Onderča a za zapisovateľa účtovníka Tatra banky z Prešova. Po úvodných slovách privítania Štefan Onderčo predstavil...

Obyvatelia východného Slovenska

Obyvatelia východného Slovenska nestali nečinní v tomto diani separatistov. Začali organizovať miestne národné rady, ktoré boli v spojení s centrálnou Slovenskou národnou radou v Turčianskom sv. Martine. Na východnom Slovensku takouto významnou radou bola...

11. POLITICKOSPOLOČENSKÉ AKTIVITY KŇAZOV KOŠICKEJ

Samotný fakt formovania nového štátneho útvaru ČSR po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 nebol tak jednoznačný, a najmä na východe Slovenska bolo potrebné vynaložiť nemalé úsilie na to, aby aj východ Slovenska sa stal...

Martinské zhromaždenie

Martinské zhromaždenie a potrhaná-zaplátaná Deklarácia sú obrazom našej vtedajšej podtatranskej biedy a politického zmätku. To najkrajšie, čo sa dá o nich povedať, je uznanie, že v poslednej minúte hodiny dvanástej sa ľud a národ...

Ferdiš Juriga

Ferdiš Juriga v svojej reči nemohol otvorene hovoriť o odtrhnutí Slovenska od Uhorska a o spojení s Čechmi. Ale dôraz na samourčovacie právo implicitne sa dotýkal týchto skutočnosti. Jurigovi odpovedal dňa 22.10.1918 Štefan Tisza,...

Turčiansko-liptovskí vlastenci

Turčiansko-liptovskí vlastenci z udalosti na fronte síce vedeli, že monarchia sa dostáva do kritického položenia, ale nevedeli, že jej koniec je tak blízko. O zahraničnom odboji sa dozvedali len zo skúpych informácií viedenských a...