Historia

18.1.1918

Medzitým sa však odohrali dve významné udalosti, ktoré dodali smelosti tým, čo sa o nich včas dozvedeli, tj. slovenskej skupinke vo Viedni a v Prahe. Prvou udalosťou bolo Wilsonových 14 bodov, ktoré predložil americkému...

Jesen 1914

Kým doma ľud pasívne mlčal, v Amerike už od jesene 1914 začala sa systematická práca na oslobodení Slovenska spod maďarskej nadvlády. Skúmali sa možnosti a kombinácie, ktoré by zaistili národu lepšiu budúcnosť. Z takýchto...

10. PRVÁ SVETOVÁ VOJNA A VZNIK ČSR 1914-1918

Atnentát v Sarajeve, ktorému padol za obeť následník trónu František Ferdinand s manželkou Žofiou, ohromil nielen Rakúsko-Uhorsko, ale celý svet. Na Slovensku vychádzali osobitné vydania časopisov, v ktorých sa odsudzovala táto politická vražda a...

ÚČASŤ AMERICKÝCH SLOVÁKOV V BOJI O OSLOBODENIE SLOVENSKA

Osudy slovenských vysťahovalcov v Spojených štátoch severoamerických a neskoršie aj v iných oblastiach Nového sveta treba pokladať za súčasť slovenských národných dejín. A to tým viac, že neraz úzko súviseli a mali určujúci vplyv...

Éra vlády Khuen-Héderváryho

Éra vlády Khuen-Héderváryho sa skončila r. 1910. Posledné zasadnutie parlamentu sa konalo 21.3.1910 a bolo veľmi búrlive. Výkon slovenských poslancov v parlamentnom období 1906-1910 bol vystavený ostrej kritike martinského centra. Slovenskí poslanci potrebovali predovšetkým...

Maďarska propaganda

Maďarskej propagande, do ktorej sa veľmi aktívne zapájali pomaďarčení Židia a Nemci, sa totiž podarilo vytvoriť v cudzine obraz Uhorska ako „ostrova slobody“. Toto klamstvo nadväzovalo na sympatie a obdiv, ktoré získal pre Maďarov...

Výsledky volieb

Výsledky volieb boli nad očakávanie. Slovenskí voliči zvolili do parlamentu šesť ľudáckych poslancov (Blaho, Hodža, Jehlička, Juriga, Kollár, Skyčák) a jedného národniarskeho (Bella).Ale za toto veľkolepé víťazstvo bolo treba platiť nielen prácou a obetami...

Seton Watson

Seton Watson prišiel do Viedne na jar 1906. Zastavil sa tam na ceste do Budapešti. Ako veľký obdivovateľ Ľudovíta Košúta a „rytierskeho maďarského národa“ bol nadšený textom maďarskej ústavy, ktorá sa mu javila ako...

9. POLITICKÉ AKTIVITY SLOVÁKOV NA PRELOME 19.-20. STOROČIA

Voľby r. 1905 nevyriešili nič. Panovník odmietal vymenovať vládu z ľudí, ktorí boli proti trónu a proti dualistickému štátnemu zriadeniu. Vymenoval úradnícku vládu, čím sa kríza iba prehlbila. V tomto čase prebiehala vnútrostranícka kríza...

Vznik Ľudovej strany

Vznik Ľudovej strany privítal aj pápež Lev XIII. listom, ktorý poslal grófovi Zichymu. Toto pápežské odobrenie neobyčajne pozdvihlo prestíž strany v očiach kléru a veriaceho ľudu. Programom strany bola mravná obroda, riešenie sociálnej otázky...